Rekrutacja

UWAGA !!!! WSZYSTKIE OPŁATY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA !

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą, powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba w wieku emerytalnym, która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym będzie rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej. 
Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc. 

 

 

REKRUTACJA  NOWYCH  SŁUCHACZY  NA  ROK  AKADEMICKI  2020 /2021
 
SŁUCHACZEM  UTW  MOŻE  BYĆ  EMERYT  LUB  RENCISTA KTÓRY:
 • LEGITYMUJE SIĘ  DOKUMENTEM  POTWIERDZAJĄCYM  JEGO  STATUS
 • ZŁOŻY PISEMNĄ  DEKLARACJĘ
 • DOKONA OPŁATY  WPISOWEGO  20  ZŁ  /OPŁATA  JEDNORAZOWA/
 • DOKONA OPŁATY  CZESNEGO     45  ZŁ  /ZA  ROK  AKADEMICKI/ - z opłaty czesnego są zwolnione osoby które ukończyły 80 lat. 

Osoby które chcą zostać słuchaczami  powinny wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr legitymacji emeryta lub rencisty oraz numer telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wnieść wymagane opłaty przelewem lub przekazem pocztowym na konto  Politechniki Koszalińskiej (podane niżej) i oczekiwać na informację zwrotną o terminie dopełnienia pozostałych formalności. 

SPRAWY  ZWIĄZANE  Z  REKRUTACJĄ  PROWADZI  KRYSTYNA  KINASZ     POLITECHNIKA  KOSZALIŃSKA  UL.ŚNIADECKICH  2A,  POKÓJ  7C. (po wcześniejszym uzgodnieniu)  

Opłaty

Słuchacze UTW wnoszą opłatę obejmującą wpisowe 20 zł (opłata jednorazowa) i cze­sne 45 zł (opłata roczna). Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustalane są Zarządze­niem Rektora. W ramach opłaty rocznej słuchacze mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach.

Słuchacze UTW mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych (kursów). Zajęcia ponadprogramowe są odpłatne. Mogą to być m.in. lektoraty języków ob­cych, informatyka, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia taneczne, aquaaerobic. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby słuchaczy, charakteru zajęć i ustalana będzie przez rektora.

Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe, rok akademicki 2020 /2021 :

- 210 zł za kursy językowe, zajęcia taneczne, malarstwo itp. - dla grupy min. 15 osobowej za 30 godz. (przy grupach mniejszych opłata proporcjonalnie większa),

- za zajęcia z yogi - wg zasady jak wyżej - wysokość opłaty zostanie podana po utworzeniu grupy, 

- zajęcia z aquaaerobiku - NIE BĘDZIE ZAJĘĆ

 

 Dyżury w Biurze UTW

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Sala 7 C (Biuro UTW), ul. Śniadeckich w środy w godz. 16.00 - 16.45 oraz po wykładzie w czasie trwania roku akademickiego.

 

lWpłaty wpisowego i czesnego (dotyczy nowych słuchaczy) wyłącznie przelewem lub przekazem pocztowym na konto: Politechnika Koszalińska, numer rachunku bankowego:               37 1030 1263 0000 0000 8949 9615 z dopiskiem: 709 4 75 031 - wpisowe 20 zł, czesne 45 zł za rok akad. 2020/2021 (przy dokonywaniu opłaty należy podać imię i nazwisko słuchacza )

 1. Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi nie mniej niż 7 zł za godzinę od 1 osoby dla grupy liczącej 15 lub więcej osób , tj.210 zł od osoby za 30-godzinny kurs - pobierana przy zapisie.
 2. Opłata dla grupy liczącej mniej niż 15 osób jest proporcjonalnie zwiększana: 
  14 osób 225,00 zł/osoba
  13 osób 242,50 zł/osoba
  12 osób 262,50 zł/osoba
  11 osób 286,00 zł/osoba
  10 osób 315,00 zł/osoba
 3. Zapisy  na zajęcia dodatkowe na rok 2020 /2021 rozpoczną się  od 18 września 2021 WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zakładka:OGŁOSZENIA)  
 4. Zaleca się, aby każda grupa wybrała jedną osobę do kontaktów, tzw.grupowego. Ułatwi to przekazywanie informacji. 

Kontakt:

Biuro UTW
Politechnika Koszalińska
Budynek C, sala 7 
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Dział Współpracy ze Studentami

dr inż. Anna Skubała

tel. 94 34 78 667, 94 34 78 602