ZESTAWIENIE WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH 2020

Wycieczki zestawione miesięcznie, ze względu na termin wyjazdu.

 Umieszczone zostaną informacje dotyczące terminu wyjazdu, kierunku, odwiedzanych miejsc, ceny oraz wysokości zaliczki. Szczegółowe programy dostępne w Biurze UTW, można je również otrzymać drogą mailową po podaniu adresu maila kol. Irenie Ciesielskiej.