ZESTAWIENIE WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH 2020

Wycieczki zestawione miesięcznie, ze względu na termin wyjazdu.

 Umieszczone zostaną informacje dotyczące terminu wyjazdu, kierunku, odwiedzanych miejsc, ceny oraz wysokości zaliczki. Szczegółowe programy dostępne w Biurze UTW, można je również otrzymać drogą mailową po podaniu adresu maila kol. Irenie Ciesielskiej.

Kontakt:

Biuro UTW
Politechnika Koszalińska
Budynek C, sala 7 
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Dział Współpracy ze Studentami

dr inż. Anna Skubała

tel. 94 34 78 667, 94 34 78 602